MARSHALL CLUBCARD ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. PROGRAMın amacı

 

Bir Akzo Nobel kuruluşu olan Marshall, Türkiye’de boya sektöründe hizmet vermektedir. Marshall’ın müşteri sadakat uygulamaları çerçevesinde üyelerini ödüllendirdiği Marshall ClubCARD Türkiye’de 2008 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Marshall ClubCARD üyelik sistemi, üyeleri ve kullanıcılarına özel hazırlanmış kampanya ve fırsatlardan yararlandırmak, bilgilendirmek ve doğrudan iletişim kurmak amacıyla Marshall tarafından oluşturulmuştur. Marshall ClubCARD Müşteri Ödüllendirme Programı’na katılan üyeler, Marshall ürünleri sattıklarında veya satın aldıklarında Puan kazanarak kendilerine sağlanan avantajlardan faydalanabileceklerdir.

 

2. TANIMLAR

 

2.1.  Üye/Kullanıcı: Programın Kullanım Koşullarını kabul ederek üyelik işlemlerini tamamlamış olan kişidir.

2.2. İşlem: Bir üyenin Marshall ürünü satması veya satın alması karşılığında puan kazanması veya var olan puanlarını kullanmasıdır.

2.3.  Ürün: Marshall tarafından üretilen Marshall markalı kutulu ürünlerdir. Programa dâhil edilen Ürünler Marshall tarafından Program sayfasında duyurulacaktır.

2.4.  Puan: Programa dâhil olan Marshall ürünlerinden satarak veya satın alarak, belirli bir skalaya göre üye tarafından kazanılan, ödüller için kullanılabilen puanlardır.

2.5.  Ödül: Üye tarafından kazanılan puanlarının kullanılması suretiyle alınan herhangi bir hizmet, ürün veya avantaj.

2.6.  Statü: Marshall tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde (i) üyenin edindiği avantajlara ve (ii) kazandığı puanlara göre ulaştığı seviyedir.

2.7.  Hizmet: Marshall’ın üyelerine Program kapsamında vereceği her türlü hizmeti,

 

3. PROGRAM ÜYELİĞİ

 

3.1. Üyelik Koşulları

 

3.1.1.    Marshall ClubCARD programına kayıt için Marshall satış noktalarında çalışması kaydı ile başvuru yapabilir. Ancak başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine nihai olarak Marshall karar verir. Marshall ClubCARD tezgahtar olarak kayıt olacak üyelerin, Marshall ClubCARD sistemine dahil olan ürünlerinin satışını yapmış olması, Marshall Satış noktası çalışanı olan Tezgahtar statüsünde başvuru yapacak üyenin, Marshall ClubCARD Standart Üye, Silver Üye, Gold Üye statülerinde farklı üyelik sahibi olmaması, ya da satış yaptığı ürünlerin kodlarını kendi oluşturduğu hesaplar üzerinden sisteme girip puan kazanmaması gerekmektedir.

 

3.1.2.    Marshall, ClubCARD üyeliği için üyeden hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez.

 

3.1.3     Marshall ClubCARD üyelik programı tezgahtar statüsündeki üyeler için farklı segmentler barındırmaz fakat Marshall, statü kriterlerini önceden açıklamak kaydı ile yeni statü getirebilir, getirdiği statülerin isimlerini ve sayısını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

3.1.4     Marshall ClubCARD’a tezgahtar statüsünde üye olmak isteyen üyeler, satışını yaptıkları ürünlerin üzerinde bulunan MarshallClubCard kodları sms ya da web ya da mobil uygulama aracılığıyla girdiğinde tüm ürünler için sabit 0.25 puan kazanır.

 

3.1.5     Marshall ClubCARD, üye olmak isteyen üye adayı, daha önce bu programa dâhil olmuş olsa dahi www.marshallclubcard.com.tr sitesine girerek kişisel bilgilerini güncelleyerek tezgahtar üyeliğine başvurmalıdır.

 

3.1.6     Üyeler, elektronik olarak çevrim içi kullanılabilen bir üyelik hesabına sahip olurlar. Üyelik hesapları kişiye özeldir ve sadece üye tarafından kullanılabilir. Üyelik ve üyelikten sağlanan puanlar satılamaz, ödünç verilemez veya devredilemez. Üyelik hesabı bir ödeme aracı değildir. Puanların son geçerlilik tarihi bilgileri, kişisel hesap sayfalarında yer almaktadır. Her üye, sadece bir adet Marshall ClubCARD üyeliğine sahip olabilir.

 

3.1.7     Programa katılmak için üyeden; adı/soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, cinsiyeti, doğum tarihi, iletişim adresi, telefon bilgileri ve e-posta adresi vb. bilgileri istenecektir.  Ancak bu kişisel bilgilerin haricinde de Marshall, üyelik için her daim başkaca bilgi ve belgeler talep edebilir. Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen kişiler kendilerinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği üyelerin sorumluluğundadır. Bilgilerin uyuşmaması durumunda Marshall üyelerin Marshall ClubCARD Üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

3.2. Programa Üye Olarak Kayıt Olma

 

3.2.1.    Üye adayı, www.marshallclubcard.com.tr üyelik ekranındaki ilgili bilgilendirme alanlarının tamamını eksiksiz doldurmalı ve üyelik için başvurmalıdır. Marshall, başvuruyu onayladığı takdirde, üye adına güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturulacaktır. Üyelik kaydının tamamlanması ve kullanıcı hesabının oluşturulması, üye tarafından bu “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” içerisinde yer alan tüm maddelerin okunduğu, kabul edildiği ve yasal geçerliliği olan bir akdin oluşmasına rıza gösterdiği anlamına gelir. Bu akit, elektronik ortamda Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen kullanıcı ve Marshall arasında, üyeliğin kabulü anında gerçekleşmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

3.2.2.    Kabul işleminden sonra üye, Program internet sitesinin (Ödüllere erişim, hesabının kontrol edilmesi, Ödül Puanlarının kullanılması vs. gibi) farklı fonksiyonlarına erişim dahil olmak üzere, Programın tüm hizmetlerinden tam olarak yararlanacaktır.

 

4.   TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.     Yukarıda belirtilen sitelerin içerikleriyle oluşturulan Bülten Üyelikleri ücretsizdir ve düzenli olarak Marshall’ın hizmet birimleriyle ilgili derlediği haberlerin, duyuruların ve her türlü metinsel ve görsel içerikli elektronik posta, üyenin adresine gönderilecektir.

 

4.2.     Marshall, gerekli gördüğü durumlarda hizmetlerini; yukarıda belirtilen sitelerinin içeriklerini, avantaj ve haklarını değiştirebilir. Marshall, ayrıca, ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerini daha sonra kısmen veya tamamen ücretli bir hizmet olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

 

4.3.     Marshall, sistem içerisinde verilen servislerin düzgün çalışması için gereken makul tüm önlemleri almıştır. Bu sebeple Marshall, kusurundan kaynaklanmayan, Marshall Siteleri ve Marshall ClubCARD üyelik sistemiyle ilgili hizmetlerin kesintiye uğramasından ve ortaya çıkan arızalardan sorumlu değildir. Bu haller bunlarla sınırlı olmamak ve benzer durumları da kapsayacak şekilde, doğal tehlikeler, sosyal olaylar, ağ anormallikleri, korsan saldırılardan dolayı kapanma, teknoloji güncellemesi, hükümet kontrolü ve ticari bir platform olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek durumlar olabilir.  Ancak üyenin zarara uğramaması için gerekli her türlü çabayı gösterecektir.

 

4.4.     Marshall, Marshall sitelerine, Marshall ClubCARD üyelik sistemi vasıtasıyla; kanunlara, Marshall’ın kurumsal kimliğine ve Marshall Siteleri Kullanım Koşulları'na aykırı yüklenmiş herhangi bir yazı ya da malzemeyi silme hakkına sahiptir.

 

4.5.     Marshall, Marshall Sitelerindeki ve Marshall ClubCARD üyelik sistemi vasıtasıyla, yüklenmiş bilginin geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmez. Kullanıcının bilgiyi algısı ve kabulü kendi sorumluluğu olarak görülür.

 

4.6.     Marshall ClubCARD üyelerinin sağladığı içerik, tamamen kendi sorumlulukları altındadır; Marshall’ın söz konusu içeriklerin denetlenmesi ya da editörlük gibi bir görevi bulunmayıp söz konusu içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Marshall, bu hizmetinde yalnızca 5651 sayılı Yasada tanımlı olan “yer sağlayıcı” olarak görev yapmaktadır. Söz konusu içeriklerden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki sorumluluk ile bu içeriklerin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan dolayı sorumluluk tamamen Marshall ClubCARD üyesi olan içerik sağlayıcılara aittir.

 

4.7.     Üyeler, yukarıda belirtilen Marshall’a ait siteleri ve Marshall ClubCARD üyelik sisteminin sağladığı hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Marshall’ın bu metinde belirtilen şartlarına uyacak şekilde kullanırlar ve bu kullanımları sırasında hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

4.8.     Marshall’ın kurumsal kimliğine, Marshall Sitelerine ve Marshall ClubCARD üyelik sisteminin içeriğine zarar veren üyeler, oluşturdukları her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

4.9.     Gerekli görülen durumlarda ve hukuka aykırı bir işlem tespitinde, Marshall ClubCARD üyeliği Marshall tarafından her zaman geçici olarak askıya alınabilir veya sonlandırılabilir ve Marshall Sitelerine erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak ve avantajlardan kullanıcıyı/üyeyi mahrum edilebilir. Üyeliğin sonlandırılması işlemini müteakip, Marshall, ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm üye bilgileri sistemden kaldırılacaktır.

 

4.10.  Marshall ClubCard sistemindeki tezgahtar olarak kayıtlı üyelerin sisteme kodlarını girip puan kazanacağı ürün sayısı sınırlandırılmamıştır. Fakat önceden bilgi vermek kaydı ile Marshall, tezgahtar statüsündeki üyelerin günlük, aylık, yıllık olarak sisteme gireceği kod miktarını veya kazanacağı puanları sınırlandırabilir.

4.11.  Bir üyenin/kullanıcının usulsüz kullanım yaptığı tespit edilirse Marshall herhangi bir ihtara gerek kalmadan, tazminatsız ve üyelikten kaynaklanan hakları ortadan kaldırmak suretiyle üyenin, üyeliğini derhal sonlandırabilir.  Marshall, usulsüz kullanım şüphesiyle her zaman üyelerini inceleme altına alabilir. İnceleme altın aldığı üyelerin hesaplarını dondurabilir.  Üyelerinden, sattıkların ürünlerin kodlarını sisteme girmesini ve satmadıkları ürünlerin yani boya satış noktalarındaki stokta bulunan satışı yapılmamış olan ürünlerin kodları sisteme girmesini kabul etmeyecektir. İlgili durum ile ilgili araştırma yapma ve bu araştırma süresinde üyenin hesabını dondurma ve erişimini kısıtlama hakkını kendinde saklı tutar. Üyelik şartlarında kabul edilmeyen durumların tespit edilmesi halinde Marshall üyenin Marshall ClubCARD ile ilgili ilişiğini kesme hakkında sahiptir.

 

4.12.  Üyeliğin sonlandırılmasına neden olacak durumlar aşağıda örnek olarak verilmiş olup bunlarla sınırlı değildir:

 

-       Üyelerin kendilerine hak olarak tanınan kodların dışında standart, silver ve gold üyelere ait usta kodlarını bilgisi dahilinde olan hesaplar üzerinden girip farklı hesap oluşturup puan kanması,

-       Kişisel bilgilerinin farklı hesaplara kayıt edilmesi ve edilmeye çalışılması,

-       Stokta bulunan satılmamış ürünlerin kodlarının siteme girilip puan kazanılması,

-       Farklı satış noktasındaki bulunan ürünlerin kodlarını sisteme girip puan kazanılması,

Gibi ve benzeri araştırmalar sonucunda usulsüz sayılabilecek durumlar tespit edilirse üyenin Marshall ClubCARD üyeliği sonlandırılacaktır.

4.13.  Marshall, Marshall ClubCARD üzerinden haksız ve usulsüz bir şekilde kazanım yaptığı tespit edilen puanlar ve puanlarla alınmış olan ödüllerin tespitini yapma ve bu puan ve ödüllerin tazminini üyelerden geri alma ve tazmin etme hakkını kendisinde saklı tutar.

 

4.14.  Marshall, üyelik şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapabilir ve üyelerin aylık puan kazanımlarını sınırlandırabilir. Ayrıca üyelerin puan kazanmak için almaları gereken ürün sayılarında da her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu hususlar üyenin kabulündedir.

 

4.15.  Marshall, üyelerini kendisinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bilgilendirmek şartıyla, Marshall ClubCARD Programının kurallarında her türlü değişikliği yapma, programı durdurma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

 

4.16.  Marshall, ClubCARD Programı Türkiye’nin her bölge ve ilinde geçerli bir program değildir. Ürün stok durumuna göre Marshall ClubCARD programı Marshall’ın belirlediği il/ ilçelerde uygulanabilir. Bu il/ilçelerin kapsamı dahil ve hariç tutulması kararı Marshall’a aittir.  Ayrıca Marshall, her zaman farklı bölge ve il/ilçelerde bu programı sonlandırma hakkına sahiptir.

 

4.17.  Marshall, durumun niteliği gereği aciliyet gerektiren haller hariç olmak üzere, en az 1 ay önceden bildirmek şartıyla Marshall ClubCARD Programı’nı tamamen durdurmak, askıya almak veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu sebeple üyeler herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Programın sonlandırılmasının bildirimi halinde üyeler ihbar süresince haklarını kullanabilirler; ancak bu sürede yeni ödül puanı ve sair haklar kazanamazlar. İhbar süresinde kullanılmayan puan ve haklar kendiliğinden ortadan kalkar.

 

4.18.  Marshall, sözleşmeye aykırı davranan üye ile akdettiği işbu sözleşmeyi ve üyeliği hiçbir önel vermeden derhal feshetmek hakkını haizdir. Marshall’ın üye tarafından yapılan bir ihlale rağmen sözleşmeyi feshetmemesi ya da ihlalin düzeltilmesi için ihtarda, uyarıda bulunmuş olması, fesih hakkından feragat ettiği ve/veya her ihlalde ihtar etmek zorunda olduğu anlamına gelmez. 

 

4.19.  Marshall, üyeye 3 aylık ihbar süresi vermek kaydıyla her zaman üyeliğini sonlandırabilir. Üye bu süre içerisinde puanını kullanmadığı takdirde herhangi bir talepte bulunamaz. Marshall gerekli gördüğü hallerde üyenin üyeliğini ve üyeye verdiği hizmetleri askıya alma hakkını haizdir.

 

4.20.  Marshall, Marshall ClubCARD sistemindeki tüm puanların kullanım süreleri sınırlandırmıştır. Marshall ClubCARD sistemine tezgahtar olarak kayıtlı tüm üyelerin puanlarının geçerlilik süresi iki yıldır.  Üyelerin her yılın sonunda kazandığı puanlar aynı yıl içinde kullanılmaz ise  tamamı bir sonraki yıla aktarılır ve bir sonraki yıl içinde kullanım yapılmaması durumunda kullanılmayan puanlar sistemden çıkartılır. Bu kural 01 Ocak 2019 yılından sonra hayata geçecektir. Bu zamana kadar kazanılan puanlar bu tarihten öncesinde bu işleme tabi olmayacaktır. Kazanılan puanların üzerine eklenecektir.

 

4.21.  Marshall, Marshall ClubCARD üyelerinin genel haklarını aşağıdaki tablodaki koşullara “göre belirlemiştir bu koşulları değiştireme hakkını kendinde saklı tutar.

Üye Tipi

Kimler Başvurabilir

Puan Kazanımı

Puanların Geçerlilik Süresi

Hediye Seçenekleri

Tezgahtar

Marshall Sistemine kayıtlı boya satış noktasında görevliler

Tüm ürünler için sabit 0.25 Puan

İki yıl

Standart hediye seçenekleri

 

 

 

 

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Marshall Sitelerindeki her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, illüstrasyon, marka ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerindeki fikri mülkiyet hakkı MARSHALL’a aittir. Söz konusu fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki unsurların Marshall’ın açık izni olmaksızın başkaları veya üyeler tarafından her türlü kullanımı yasaktır. Marshall’ın fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde MARSHALL söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

 

6. MARSHALL CLUBCARD ÜYELİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

4.2.  Marshall ClubCARD üyelik sistemi olarak adlandırılan ve kullanıcılara Marshall’ın internet sitelerine erişim imkânı veren üyelik sistemine girilen tüm bilgilerin gizliliği işbu Sözleşme maddeleri çerçevesinde teminat altına alınır. Marshall ClubCARD üyelik sistemiyle marshallclubcard.com.tr sitesinde oluşturulan üyelikler Marshall’ın internet sitelerinde (www.marshallclubcard.com.tr ve www.marshallboya.com) ve bundan sonra yayına alacağı sitelerde gerektiğinde geçerli olacaktır.

 

6.2.  Gizlilik Politikamız ve ilkelerimiz, bireysel haklarınızı garanti altına almaktadır. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin Marshall ClubCARD Üyelik kaydı oluşturduğunuzda) hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun arama sonuçları ve reklamlar gösterebilir, diğer kullanıcılarla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir ve/veya diğer kişilerle daha hızlı ve daha kolay paylaşımda bulunmanızı sağlayabiliriz.

 

6.3.  www.marshallclubcard.com.tr’yi ziyaret edebilmek ve/veya bu sitede belirtilen ürün/hizmetlerden faydalanmak için gerçekleştirdiğiniz Marshall ClubCARD üyelik kayıt işleminiz sırasında verdiğiniz bilgilerin doğruluklarının sorumluluğu Marshall ClubCARD üyesine aittir. Marshall ve Marshall ClubCARD olarak sizlerle iletişim kurmak, çeşitli gönderiler yapabilmek ve siparişlerinizin tarafınıza ulaşmasını sağlamak için ayrıca kampanya bilgilendirmeleri ve önerileri yapabilmek adına doğru bilgiler vermeniz tavsiye olunur. Aksi durumda yapılan bilgilendirmeler, gönderiler ve sipariş edilmiş ürünlerin sorumluluğu Marshall ve Marshall ClubCARD’a ait değildir. Bu sebepler ile doğru bilgi zorunluluğu aranmaktadır. Kullanıcılarımızın/üyelerimizin adı ve soyadının ve iletişim bilgi ve adreslerinin doğruluğu vasıtasıyla maddi veya manevi bir avantaj ve/veya hakka muktedir olabileceği durumlarda doğruluk şartı aranacak olup, bu hususta maksatlı veya maksatsız yanlış/eksik/hatalı bildirilmiş olan kişisel bilgilerden dolayı uğranacak hak kayıplarından kullanıcılarımız/üyelerimiz sorumlu olacaktır.

 

6.4.  Marshall tarafından toplanan bilgiler: Üye tarafından kullanılan dil, tarayıcı bilgileri gibi temel konular ile Marshall ClubCARD sitelerinde üye tarafından sipariş verilecek hediyeler, üyenin hangi haberleri yararlı bulduğu veya hangi etkinlikler için katılım kaydı bıraktığı gibi çok çeşitli bilgilerden oluşur. Bu bilgileri, kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunmak, doğru bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek gibi amaçlarla toplarız. Marshall ClubCARD üyesi vermiş olduğu kişisel bilgilerinin bu amaçlar doğrultusunda Marshall tarafından işlenmesine muvafakat eder.

Bilgileri iki şekilde toplanır:

 

6.4.1. Üye tarafından Marshall’a verilen bilgiler:

 

Marshall ClubCARD sisteminin genel kullanımı için Marshall ClubCARD üyelik kaydı oluşturulması gerekir. Üye bu kaydı oluşturduğunda, üyeden adı/soyadı, T.C. kimlik numarası, meslek, cinsiyet, doğum tarihi, iletişim adresiniz, telefon bilgileri ve e-posta gibi kişisel bilgiler istenecektir. Bu bilgiler, hem site içinde hem de fiziksel olarak kayıt formunda istenen bilgilerdir.

 

6.4.2. Üyelik sırasında edinilen bilgiler:


Üye, bir sitemizi ziyaret ettiğinde veya reklamlarımızı/içeriklerimizi görüntüleyip onlarla etkileşimde bulunduğunda olduğu gibi, kullandığı hizmetlerle ve bunları nasıl kullandığı ile ilgili bilgiler Marshall tarafından toplanabilir. Bu bilgiler şunları içerebilir:

 

6.4.3. Günlük bilgiler:

 

Üyenin, Marshall hizmetlerini kullandığında veya Marshall tarafından sağlanan içeriği görüntülediğinde, belirli bilgileri otomatik olarak toplayıp sunucu günlüklerinde depolanabilir. Bunlar üyenin hizmetleri nasıl kullandığı ile ilgili ayrıntılar, (Örneğin arama sorguları) İnternet protokolü adresi veya tarayıcının veya Marshall ClubCARD hesabının benzersiz olarak tanımlayabilecek çeşitli çerezler şeklinde olabilir.

 

6.4.4. Çerezler ve anonim tanımlayıcılar: 

 

Üye, Marshall’ın herhangi bir sitesini ziyaret ettiğinde Marshall, bilgi toplamak ve depolamak için çeşitli teknolojilerden yararlanır ve bu cihazınıza bir veya daha fazla çerez ya da anonim tanımlayıcı göndermeyi de içerebilir. Marshall’ın diğer sitelerinde görünebilen haberler, içerikler, reklamlar, fırsatlar, ürünler ve hizmetlerle etkileşimde bulunduğunda da, çerezleri ve anonim tanımlayıcıları kullanılabilir.

 

6.5.        Marshall tarafından toplanılan bilgileri aşağıdaki amaçlarla saklar:

§  Hizmetleri sunmak, sürdürmek, korumak ve iyileştirmek, yeni hizmetler geliştirmek ve hem Marshall’ı hem de kullanıcıları korumak,

§  Daha uygun haber içerikleri, arama sonuçları, ürünler, reklamlar ve fırsatlar sunmak gibi üyeye özel içerikler sağlamak ve müşteri yönlendirmeleri yapmak,

§  Üye tarafından bildirilen adı, sunulacak tüm hizmetlerde kullanabilmek,

§  Marshall ve Marshall ClubCARD ile bağlantı kuran üyenin karşılaşabileceği sorunları çözmeye yardımcı olması amacıyla tüm iletişim kaynaklarının kaydını tutmak,

§  Hizmetler hakkında üyeye bilgi vermek (Örneğin, hizmetlerde yapılacak değişiklikleri veya geliştirmeler hakkında bilgi vermek)

§  Çerezlerden ve piksel etiketler gibi diğer teknolojilerden toplanan bilgileri, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerin genel kalitesini iyileştirmek.

 

6.6.         Marshall, bu bilgileri işlerken ve saklarken aşağıdaki hususları taahhüt eder:

§  Üyeye özel hazırlanmış reklamlar, ürünler ve fırsatları gösterilirken hiçbir çerez veya anonim tanımlayıcı; ırk, din, siyasal görüş, cinsel tercih veya sağlık durumu gibi hassas kategorilerle ilişkilendirilmez.

§  Bir Marshall sitesindeki kişisel bilgiler, diğer Marshall sitelerindeki bilgilerle (Kişisel bilgiler de dâhil olmak üzere) Marshall’ın izni altında ve programların uygun görmesi ve kurallara uyması durumunda birleştirilir.

§  Bilgileri, bu Gizlilik Politikası dokümanında belirtilen amaçların dışında kullanmak için öncelikle üyeden izin istenir.

 

6.7.        Üyelerin/Kullanıcıların girmiş olduğu kişisel bilgiler, kullanıcının onayı dışında diğer Marshall ClubCARD üyelerine açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Marshall veya Marshall’ın izni ve bilgisi dahilinde, Marshall’ın yetkilendirdiği iş ortakları tarafından müşteri profili belirlemek amacıyla veya ihtiyaç halinde müşteri yönlendirmeleri yapılabilmesi için, Marshall tarafından işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, kendi bünyesinde kullanılabilir. Marshall ClubCARD üyesi paylaştığı kişisel bilgilerin Marshall veya iş ortakları tarafından saklanmasına, işlenmesine ve gerektiğinde silinmesine muvafakat eder. Bu profilleme ticari ve gayri ticari amaçlarla Marshall tarafından pazarlama ve/veya tanıtım amacıyla kullanılabilir. Marshall siteleri başka sitelere link vermektedir. Gizlilik Politikasında belirtilen taahhütler, sadece Marshall siteleri için geçerlidir. Bu hususta Marshall sitelerinden link ile erişilen sitelerde kullanıcı ve/veya Marshall CLUBCARD üyesinin uğrayabileceği zararlardan Marshall sorumlu değildir.

 

6.8.        Kişisel bilgiler başka şirketlerle, kuruluşlarla ve Marshall dışındaki kişilerle ve kuruluşlarla paylaşılmaz. Aşağıdaki durumlar bu kuralın istinasını teşkil eder:

·         Üyenin izin vermesi durumunda, kişisel bilgileri talep eden müşterilerle, şirketlerle, kuruluşlarla veya Marshall’ın dışındaki kişilerle paylaşılabilir. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için kaydolarak izin verilmesi talep edilecektir.

·         Yasal nedenlerle, aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğunun tespiti halinde Marshall, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya Marshall dışındaki kişilerle ve/veya kuruluşlarla paylaşırız:

Ø  Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal süreci veya zorunlu resmi talepleri karşılamak,

Ø  Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak,

Ø  Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek,

Ø  Marshall’ın, kullanıcılarının veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak.

 

6.9.        Marshall, toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri (anonimleştirilmiş kişisel verileri) herkese açık olarak ve iş ortaklarıyla paylaşabilir. Örneğin, hizmetlerin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla, bu bilgiler herkese açık olarak paylaşılabilir. Marshall başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam eder ve kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek kullanıcılara bildirimde bulunulur.

 

6.10.     Kullanıcının telefon bilgisi ve E-posta adresi, Sözleşme’nin 6.8. maddesinde belirtilmiş olan istisnalar dışında, hiçbir şekilde başka kuruluşlara dağıtılmayacaktır. Kullanıcının sisteme girdiği Marshall ClubCARD üyelik bilgilerine kullanıcının kendisi ve kullanıcının rızası dâhilinde Marshall ClubCARD müşteri hizmetleri yetkilisi ulaşabilir ve bu bilgilerde değişiklik yapabilir. Bir başka üyenin (kullanıcı izin vermediği sürece) kullanıcı ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.


6.11.    Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme:

Hizmetler, üye tarafından her kullanıldığında, kişisel bilgilere erişilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler yanlışsa, bunların hızlı bir şekilde güncellenmesi veya silinmesi için (Bunların işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklanması gerekmiyorsa) Marshall elinden gelen çabayı gösterecektir. Kişisel bilgiler güncellenirken, üyenin isteğini yerine getirebilmek için önce üyeden kimlik bilgilerini doğrulaması istenecektir. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (Örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi), başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (Örneğin, yedek teyplerde bulunan bilgilerle ilgili) istekler reddedilebilir. Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunulduğunda, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bu ücretsiz gerçekleştirilir. Hizmetler, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetilecektir.

 

6.12.     Bilgi Güvenliği:

Saklanılan bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için Marshall çaba gösterecektir.  Özellikle:

§  marshallclubcard.com.tr hizmetlerinin SSL kullanılmak suretiyle şifrelenir.

§  Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamaları ve prosedürleri gözden geçirilir,

§  Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri Marshall için işlemek üzere bilmesi gereken, gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olan ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecek Marshall çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlanır.

 

6.13.     Geçerlilik kapsamı: Gizlilik Politikası, Marshall ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Ancak arama sonuçlarında üyeye gösterilebilen ürünler ya da siteler, Marshall hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerden bağlantı verilen diğer siteler dahil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Gizlilik Politikası, hizmetlere reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler, mobil uygulamalar ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

 

6.14.     Yürütme: Marshall, Gizlilik Politikasına uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceler.  Yazılı resmi şikâyetler alındığında, durumu takip etmek için şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için, yerel veri koruma yetkilileri de dahil olmak üzere uygun denetim yetkililerinden destek alınır.

 

6.15.     Değişiklikler: Gizlilik Politikası zaman içerisinde değişebilir. Üyenin açık izni alınmadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarda kısıtlama yapılamaz. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, internet sitesinde yayınlanır ve esaslı değişikliklerde daha dikkat çekici bir bildirim (Belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin mobil bilgilendirme ile kısa mesaj (sms) ve e-posta bildirimi gibi) sağlanır.

 

6.16.     Marshall ClubCARD üyelik iptali için web sitesinde tanımlı e-mail adresine veya Çağrı Merkezine başvurabilir. Marshall ClubCARD, bülten üyeliklerinden de münferit olarak çıkma hakkına veya Marshall ClubCARD üyeliğinizi iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik iptalini müteakip, Marshall ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm bilgilerin kaldırılacaktır.

 

6.17.     Marshall, Sözleşme’de belirtilmiş olan veri koruması ve Gizlilik Politikası’na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, kendisi dışında meydana gelebilecek korsan yazılım, casusluk programları gibi nedenlerle kişisel verilerin elde edilmesi ya da kullanılmasından sorumlu değildir.

 

7. MARSHALL CLUBCARD ÜYELİK SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KULLANICIYA ÖZEL ÜRÜN TANITIMLARI

 

7.1.        Marshall, ‘Marshall ClubCARD ÜYELİĞİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI’ (Madde 6) çerçevesinde elde edilen bilgilerden yararlanarak üyenin ilgi alanları kapsamındaki ürün tanıtımlarını, üye olduğu Marshall sitelerindeki ana sayfa, SMS veya e-posta üzerinden gönderebilir.

 

7.2.        Kullanıcıların kişiye özel ürün tanıtımına ilişkin e-posta veya herhangi bir ileti almayı istememeleri durumunda, Marshall ClubCARD’ın e-posta adresine gönderecekleri bildirimin ardından Marshall ClubCARD tanıtım göndermeyi durdurur.

 

7.3.        Marshall Siteleri kullanıcısı ya da Marshall ClubCARD üyesi işbu Sözleşme’nin koşullarını ihlal ettiği takdirde ortaya çıkan anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla giderilmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi halinde yetkili yargılama merci İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri olacaktır. Taraflar aralarında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, kullanıcı/üyenin MARSHALL’a sağlamış/bildirmiş olduğu Marshall sitelerindeki bilgilerin, Marshall ClubCARD üyelik bilgilerinin, Marshall tarafından tutulmuş bilgisayar ve elektronik kayıtlar ile diğer kayıtların, Marshall’a gönderilmiş olan faks ya da sair belgenin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK’nın 193. Maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

 

7.4.        Üyeler soru ve talimatların için 444 88 00 numaralı telefondan 1’i tuşlayarak da Marshall’a ulaşabilirler. destek@marshallclubcard.com.tr e-posta adresinden de Marshall ile irtibat kurabilir.