MARSHALL CLUBCARD ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. PROGRAMIN AMACI

 

Bir Akzo Nobel kuruluşu olan Marshall, Türkiye’de boya sektöründe hizmet vermektedir. Marshall’ın müşteri sadakat uygulamaları çerçevesinde üyelerini ödüllendirdiği Marshall ClubCARD Türkiye’de 2008 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Marshall ClubCARD üyelik sistemi, üyeleri ve kullanıcılarına özel hazırlanmış kampanya ve fırsatlardan yararlandırmak, bilgilendirmek ve doğrudan iletişim kurmak amacıyla Marshall tarafından oluşturulmuştur. Marshall ClubCARD Müşteri Ödüllendirme Programı’na katılan üyeler, Marshall ürünleri sattıklarında veya satın aldıklarında Puan kazanarak kendilerine sağlanan avantajlardan faydalanabileceklerdir.

 

2. TANIMLAR

 

2.1.  Üye/Kullanıcı: Programın Üyelik Sözleşmesini ve Kullanım Koşullarını kabul ederek üyelik işlemlerini tamamlamış  olan kişidir.

2.2. İşlem: Bir üyenin Marshall ürünü satması veya satın alması karşılığında puan kazanması veya var olan puanlarını kullanmasıdır.

2.3. Ürün: Marshall tarafından üretilen Marshall markalı kutulu ürünlerdir. Programa dâhil edilen Ürünler Marshall tarafından Program sayfasında duyurulacaktır.

2.4. Puan: Programa dâhil olan Marshall ürünlerinden satarak veya satın alarak, belirli bir skalaya göre üye tarafından kazanılan, ödüller için kullanılabilen puanlardır.

2.5. Ödül: Üye tarafından kazanılan puanlarının kullanılması suretiyle alınan herhangi bir hizmet, ürün veya avantaj.

2.6. Statü: Marshall tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde (i) üyenin edindiği avantajlara ve (ii) kazandığı puanlara göre ulaştığı seviyedir.

2.7.  Hizmet: Marshall’ın üyelerine Program kapsamında vereceği her türlü hizmettir.

 

3. PROGRAM ÜYELİĞİ

 

3.1. Üyelik Koşulları

 

3.1.1.    Marshall ClubCARD programına kayıt için bu üyelik sözleşmesinde belirtilen kriterleri sağlayan herkes başvuru yapabilir. Ancak başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine nihai olarak Marshall karar verir. Marshall ClubCARD usta olarak kayıt olacak üyelerin, (i) Marshall ClubCARD sistemine dahil olan ürünleri almış olması, (ii) Marshall Satış noktası sahibi olmaması, (iii) boya satış noktasında çalışan olmaması ya da (iv) satış yaptığı ürünlerin kodlarını kendi oluşturduğu hesaplar üzerinden sisteme girip puan kazanmaması  (v) ayrıca usta olacak olan üyelerin sisteme giriş yaptığı ürünlerin maddi değerlerinin kendisi tarafından ödenmiş olması gerekmektedir.

3.1.2.    Marshall, ClubCARD üyeliği için üyeden hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez.

3.1.3     Marshall ClubCARD üyelik programı üyelik statüleri, (i) Standard üye (ii) Silver üye (iii) Gold üye olarak sınıflandırılmaktadır. Marshall her zaman statü isimlerini ve sayısını değiştirme hakkını saklı tutar.3.1.4     Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen tüm adaylar ilk olarak standart üyelik için başvuru yapabilir.

Silver ya da gold üyelik kriterlerini yerine getiren ve Marshall’ın nihai kararına göre bir üst statüye geçmek için uygun görülen üyeler bir üst kategoriye geçebilirler.Üye ilgili statü kriterlerini yerine getirse bile, üye Marshall tarafından bir üst statüye geçebilmek için uygun bulunmayabilir. Üyenin hangi statüde olacağının nihai kararını Marshall verir.

Üyelik başvurusunda bulunan adayın yerleştirileceği statünün kriterleri Marshall tarafından belirlenir ve web sitesinden ilgililere duyurulur. Marshall, hiçbir gerekçe gösterme zorunluluğu olmadan, üyelik kayıt ve statü kriterlerini her daim değiştirebilir. Marshall üyelik kayıt ve statü kriterlerini değiştirdiğinde, mevcut üyelerin statülerinide yeniden değerlendirip, üyelerin statülerini yeni kriterlere göre değiştirebilir, üyelerin bir alt statüsüne geçmesine karar verebilir veya üyeyi 1 ay öncesinde bilgilendirmek şartıyla üyelik sözleşmesini feshedip, üyeliği tamamen sonlandırabilir.

Marshall üyelik sözleşmesini bu maddeye göre feshetmesi halinde, üye 1 aylık süre içerisinde ödüller için puanlarını kullanabilir. 1 aylık süre sonunda Üyenin kullanılmayan puanları silinir.

Marshall bu maddeye göre üyenin bir alt statüye geçmesine karar vermesi halinde ise, statü değişikliği tarihinden itibaren yeni statü kriterleri geçerli olur.

Tüm statülerin puan kazanma şartları ve sağlayacağı avantajlar birbirlerinden farklı olacaktır.

 

.

 

Üyelik statüleri

 

Standart Üyelik          : Marshall Club Card programına üye olmak isteyen herkesin öncelikle başvurabileceği üyelik tipidirTüm başvurular öncelikle standart üye olarak değerlendirilir.

 

Silver Üyelik              : Standart üyeliği onaylanmış,  Marshall satış bölge sorumlularının ve Marshall satış kadrolarının refaransları alındıktan sonra Marshall’ın vereceği nihai karar ile kazanılacak bir üyelik tipitir. Silver üyelik onay süresi üç aydır. Bu zaman zarfında Marshall yetkilileri üyenin gerçekleştirmiş olduğu projeleri reel olarak gözlemleyecektir

 

Gold Üye                    : Standart üyeliği onaylanmış ve İnşaat Boyacı (Seviye 3) tipi Mesleki Yeterlilik Sertifikasına sahip bir üyelik tipitir. Marshall’ın aldığı referanslar ile vereceği onay kararı ve mesleki yeterlilik belgesi doğrulanması kayıtlama sonrasındaki bir ay içinde yapılacaktır.

 

3.1.5     Marshall ClubCARD, üye olmak isteyen bir kişi, daha önce bu programa dâhil olmuşsa; ilk aşamada sadece geçmiş kişisel bilgilerini güncelleyerek standart üyeliğe başvurabilir. Daha önce üyeliği bulunmuş olsun ya da olmasın, Marshall ClubCARD üyelik başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği kararı ve üyenin statüsünü belirleme yetkisi münhasıran Marshall’a aittir. Silver ya da gold üye segmentleri için öngörülen kriterlerin hepsi daha önce programa dahil olup, yeniden başvuran üyeler içinde işlemektedir.

 

3.1.6     Üyenin statüsüne bağlı olarak, üyeler elektronik olarak çevrim içi kullanılabilen bir üyelik hesabına sahip olurlar. Üyelik hesapları kişiye özeldir ve sadece üye tarafından kullanılabilir. Üyelik ve üyelikten sağlanan puanlar satılamaz, ödünç verilemez veya devredilemez. Üyelik hesabı bir ödeme aracı değildir. Puanların son geçerlilik tarihi bilgileri, kişisel hesap sayfalarında yer almaktadır. Her üye, sadece bir adet Marshall ClubCARD üyeliğine sahip olabilir.

 

3.1.7     Programa katılmak için üyedenadı/soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, cinsiyeti, doğum tarihi, iletişim adresi, telefon bilgileri ve e-posta adresi vb. bilgileri istenecektir.  Ancak bu kişisel bilgilerin haricinde de Marshall, üyelik işlemleri için gerekli olduğu ölçüde her daim başkaca bilgi ve belgeler talep edebilir. Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen kişiler üyelik işlemleri için kendilerinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür. Verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği üyelerin sorumluluğundadır. Bilgilerin uyuşmaması durumunda Marshall üyelerin Marshall ClubCARD Üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

 

3.2. Programa Üye Olarak Kayıt Olma

 

3.2.1.    Üyeelektronik ortamda www.marshallclubcard.com.tr üyelik ekranındaki ilgili bilgilendirme alanlarının tamamını eksiksiz doldurarak üyelik başvurusunda bulunabilir ya da örneğin katıldığı Marshall etkinliklerinde / eğitimlerinde kendisine teslim edilen bu üyelik sözleşmesinin şartlarını kabul ettiğini yazılı beyan ederek fiziki ortamda üyelik başvurusunda bulunabilir. Marshall, başvuruyu onayladığı takdirde, üye adına güvenli bir kullanıcı hesabı oluşturulacaktır. Üye tarafından elektronik veya fiziki ortamda üyelik başvurusunda bulunulması, üye tarafından bu “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” içerisinde yer alan tüm maddelerin okunduğu, kabul edildiği ve başvurunun Marshall tarafından onaylanması halinde, yasal geçerliliği olan bir sözleşmesinin oluşmasına rıza gösterdiği anlamına gelir. Bu  üyelik sözleşmesi, üye tarafından elektronik ortamda onaylandıktan ya da üye bu üyelik sözleşme şartlarını kabul ettiğini fiziki ortamda yazılı beyan etmesi ve üyelik başvurusunun Marshall tarafından onaylanması itibaren, Marshall ClubCARD’a üye olmak isteyen kullanıcı ve Marshall arasında,  geçerli olacaktır ve yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

3.2.2.   Kabul işleminden sonra üyeProgram internet sitesinin (Ödüllere erişim, hesabının kontrol edilmesi, Ödül Puanlarının kullanılması vs. gibi) farklı fonksiyonlarına erişim dahil olmak üzere, Programın tüm hizmetlerinden bu üyelik sözleşmesi şartları doğrultusunda tam olarak yararlanacaktır.

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1.     Yukarıda belirtilen sitelerin içerikleriyle oluşturulan Bülten Üyelikleri ücretsizdir ve düzenli olarak Marshall’ın hizmet birimleriyle ilgili derlediği haberlerin, duyuruların ve her türlü metin ve görsel içerikli elektronik posta, üyenin adresine gönderilecektir.

 

4.2.     Marshall, gerekli gördüğü durumlarda üyeye program kapsamında sunulan hizmetlerini; yukarıda belirtilen sitelerinin içeriklerini, üyeye sağlanan ödülleri, avantajları ve hakları değiştirebilir ve kısıtlayabilir. Marshall, ayrıca, program kapsamında ücretsiz olarak sunulan hizmetlerii daha sonra kısmen veya tamamen ücretli bir hizmet olarak güncelleme hakkını saklı tutar.

 

4.3.     Marshall, sistem içerisinde verilen servislerin düzgün çalışması için gereken makul tüm önlemleri almıştır. Ancak Marshall sistem üzerinden sunulan hizmetler ile ilgili her ne nam altında olursa olsun herhangi bir taahhütte bulunmaz ve özellikle hizmetlerin sürekliliğini garanti etmez. Bu sebeple Marshall, Marshall Siteleri ve Marshall ClubCARD üyelik sistemiyle ilgili hizmetlerin kesintiye uğramasından ve ortaya çıkan arızalardan sorumlu değildir. Bu haller bunlarla sınırlı olmamak ve benzer durumları da kapsayacak şekilde, doğal tehlikeler, sosyal olaylar, ağ anormallikleri, korsan saldırılardan dolayı kapanma, teknoloji güncellemesi, sistemlerin bakımı, hükümet kontrolü ve ticari bir platform olması dolayısıyla ortaya çıkabilecek durumlar olabilir.  Ancak Marshall üyenin zarara uğramaması için gerekli her türlü çabayı gösterecektir.

 

4.4.     Marshall, Marshall sitelerine, Marshall ClubCARD üyelik sistemi vasıtasıyla; kanunlara, Marshall’ın kurumsal kimliğine ve Marshall Siteleri Kullanım Koşulları'na aykırı yüklenmiş herhangi bir yazı ya da malzemeyi silme hakkına sahiptir.

 

4.5.     Marshall, Marshall Sitelerindeki ve Marshall ClubCARD üyelik sistemi vasıtasıyla, üye tarafından yüklenmiş bilginin geçerliliği, doğruluğu, sürekliliği ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmez. Kullanıcının bilgiyi algısı ve kabulü kendi sorumluluğu olarak görülür.

 

4.6.     Marshall ClubCARD üyelerinin sağladığı içerik, tamamen kendi sorumlulukları altındadır; Marshall’ın söz konusu içeriklerin denetlenmesi ya da editörlük gibi bir görevi bulunmayıp söz konusu içerikten hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Marshall, bu hizmetinde yalnızca 5651 sayılı Yasada tanımlı olan “yer sağlayıcı” olarak görev yapmaktadır. Söz konusu içeriklerden kaynaklanan her türlü cezai ve hukuki sorumluluk ile bu içeriklerin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan dolayı sorumluluk tamamen Marshall ClubCARD üyesi olan içerik sağlayıcılara aittir.

 

4.7.     Üyeler, yukarıda belirtilen Marshall’a ait siteleri ve Marshall ClubCARD üyelik sisteminin sağladığı hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Marshall’ın bu metinde belirtilen şartlarına uyacak şekilde kullanırlar ve bu kullanımları sırasında hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

4.8.     Marshall’ın kurumsal kimliğine, Marshall Sitelerine ve Marshall ClubCARD üyelik sisteminin içeriğine zarar veren üyeler, oluşturdukları her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

 

4.9.      Üyeden kaynaklı herhangi sebeple Marshall tarafından gerekli görülen durumlarda veya üye tarafından bu üyelik sözleşmesine, kullanım koşullarına veya hukuka aykırı bir işlemin tespitinde, Marshall ClubCARD üyeliği Marshall tarafından  herhangi bir ihbara gerek kalmadan derhal geçici olarak askıya  alınarak üyenin puanları dondurulabilir ve / veya bu üyelik sözleşmesi derhal fesih edilerek  üyenin tüm puanları ve hakları ortadan kaldırılabilir.Bu durumlarda  Marshall Sitelerine erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak,avantajlardan ve ödüllerden kullanıcı/üye mahrum edilebilir. Üyeliğin sonlandırılması işlemini müteakip, Marshall, ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm üye bilgileri sistemden kaldırılacaktır. Üye bu maddede belirtilen işlemler nedeniyle Marshall’dan tazminat veya herhangi diğer bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahüt eder.  

4.10.  Marshall ClubCard sistemindeki kayıtlı üyelerin sisteme kodlarını girip puan kazanacağı ürün sayısı sınırlandırılmıştır. Her bir üye, bir günde iş gücünü karşılayacak ortalama metrajı da hesaplanarak maximum miktarda ürün kodunu sisteme girebilir. Her bir üye bir gün içinde  1 adet 15 L lik duvar boyası, 1 adet ortalama 15 L astar ve 1 adet 10,5 L lik tavan boyası alımı üzerinden yıllık olarak sisteme kod girişi sınırlandırılmıştır.  Yıllık olarak üyeler için sınırlandırılmış adetler günlük olarak kullanımı beklenir.

 

4.11.  Bir üyenin/kullanıcının usulsüz kullanım yaptığı tespit edilirse, Marshall herhangi bir ihtara gerek kalmadan, Üyenin Marshall CLUBCARD üyeliğini derhal askıya alarak puanları dondurabilir veya derhal bu üyelik sözleşmesini feshederek tüm puanlarını ve hakları ortadan kaldırabilir. Bu durumlarda Marshall Sitelerine erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak, avantajlardan ve ödüllerden kullanıcı/üye mahrum edilebilir. Üyeliğin sonlandırılması işlemini müteakip, Marshall, ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm üye bilgileri sistemden kaldırılacaktır. Üye bu maddede belirtilen işlemler nedeniyle Marshall’dan tazminat veya herhangi diğer bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahüt eder.

 

Marshall, usulsüz kullanım şüphesiyle her zaman üyelerini (üyeler tarafından yapılan işlemler ve ilgili kayıtlar dahil) inceleme altına alabilir. İnceleme altına aldığı üyelerin hesaplarını dondurabilir.  Üyelerinden, satın aldıkları ürünlerin fiş veya faturasını ibraz etmelerini isteyebilir. Ürünlerin kullanıldığı projeleri Marshall çalışanları tarafından ziyaret edebilir ve yapılan çalışmaları görmek isteyebilir.  Bu durumda, üye 5 günü içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Aksi durum üyelik sözleşmenin  derhal ve tazminatsız fesih sebebidir.

 

4.12.   Bu üyelik sözleşmesinin Marshall tarafından herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın tazminatsız derhal feshedilmesine neden olacak diğer durumlar aşağıda örnek olarak verilmiş olup bunlarla sınırlı değildir:

·         Bayilerin ürünlere ait kodları Marshall ClubCARD üyelerine vermemesi ve bu üyenin kodlarıkendi oluşturduğu hesaplar üzerinden giriş yapması.

·         Bayilerin ödül karşılığında aldıkları ürünleri/hediyeleri kendi mülkiyetlerinde veya zilyetlerinde tutup, asıl hak sahibi olan ustalarına vermemesi.

·         Üyelerin kendilerine hak olarak tanınan ve her gün içinde girilmesi gereken kod miktarından fazla kod girmiş olması ve bunlara benzer durumlar.

Belirtilen ve benzer durumlarda Marshall tarafından üyelerin hesapları incelemeye tabi tutulabilir. Bu zaman zarfından üyelerin hesapları ve puanları dondurulabilir.

Yukarıda belirtilen ve benzeri durumların tespitinde, üyelik sözleşmesinin Marshall tarafından feshedilmesi durumunda, üyenin puanları ve hakları ortadan kaldırılacaktır, üye puanlarını kullanamayacaktır ve Marshall Sitelerine erişim vasıtasıyla faydalanılan ücretli ve/veya ücretsiz hak, avantajlardan ve ödüllerden kullanıcı/üye mahrum edilecektir.  Üyeliğin sonlandırılması işlemini müteakip, Marshall ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm üye bilgileri sistemden kaldırılacaktır. Üye bu maddede belirtilen işlemler nedeniyle Marshall’dan tazminat veya herhangi bir diğer talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahüt eder.

 

4.13.  Marshall, Marshall ClubCARD üzerinden haksız, usulsüz,bu üyelik sözleşme veya diğer kullanım şartlarına aykırı bir şekilde kazanım yaptığı tespit edilen puanlar ve puanlarla alınmış olan hediyelerin / ödüllerin tespitini yapma ve bu puan ve hediyelerin / ödüllerin tazminini üyelerden geri alma ve tazmin ettirme hakkını kendisinde saklı tutar. Bu madde Marshall’ın bu üyelik sözleşmesi gereğince “derhal feshi hakkı“ olan tüm durumlarda geçerlidir.

 

4.14.  Marshall, üyelik şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapabilir ve üyelerin aylık puan kazanımlarını sınırlandırabilir. Ayrıca üyelerin puan kazanmak için almaları gereken ürün sayılarında da her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu hususlar üyenin kabulündedir.

 

  

 

4.15.  Marshall, ClubCARD Programı Türkiye’nin her bölge ve ilinde geçerli bir program değildir. Ürün stok durumuna göre  Marshall club card programı Marshall’ın belirlediği il/ ilçelerde uygulanabilir. Bu il/ilçelerin kapsamı dahil ve hariç tutulması kararı Marshall’a aittir.  Ayrıca Marshall, her zaman farklı bölge ve il/ilçelerde bu programı sonlandırma hakkına sahiptir.

 

4.16.  Marshall, durumun niteliği gereği aciliyet gerektiren haller hariç olmak üzereüyeleri en az 1 ay önceden üyenin bildirdiği iletişim adresi (örneğin e-posta, telefon numarası) üzerinden bilgilendirmek şartıyla Marshall ClubCARD Programı’nı tamamen durdurma, askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu sebeple üyeler  Marshall’dan tazminat veya herhangi diğer  talepde bulunamaz. Programın sonlandırılmasının bildirimi halinde üyeler ihbar süresince haklarını kullanabilirler; ancak bu sürede yeni ödül puanı ve sair haklar kazanamazlar. İhbar süresinde kullanılmayan puan ve haklar kendiliğinden ortadan kalkar.

 

4.17.   Marshall’ın bu üyelik sözleşmesi gereğince sözleşmeyi feshetme hakkı olduğu durumlarda, Marshall’ın üye tarafından yapılan bir ihlale rağmen sözleşmeyi feshetmemesi ya da ihlalin düzeltilmesi için ihtarda, uyarıda bulunmuş olması, fesih hakkından feragat ettiği ve/veya her ihlalde ihtar etmek zorunda olduğu anlamına gelmez

 

4.18.  Marshall, üyeyi 1 ay öncesinde bilgilendirmek suretiyle herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu üyelik sözleşmesini her zaman feshedebilir ve üyeliği sonlandırabilir. Üye 1 aylık ihbar süresi içerisinde puanları ve program kapsamında kazandığı hakları kullanabillir. Üyenin belirtilen süre içerisinde puanını ve haklarını kullanmadığı takdirde, 1 aylık sürenin sonunda puanların ve hakların tamamı ortadan kalkar. Üye  bu madde gereğince üyelik sözleşmesinin feshedilmesi ve diğer işlemler nedeniyle Marshall’dan tazminat veya herhangi diğer bir talepte bulunamaz. Marshall gerekli gördüğü hallerde üyenin üyeliğini ve üyeye verdiği hizmetleri askıya alma hakkını haizdir.

 

4.19.  Marshall, Marshall ClubCARD  sistemindeki tüm puanların kullanım süreleri sınırlandırmıştır. Her üye segmentinin kazanmış olduğu puanların son kullanımları kurallar dahilindedir. Standart üyelerin puanlarının kullanım süreleri bir yıldır. Birinci yıl sonunda kullanılmayan puanlar sistemden çıkartılacaktır.  Silver üyelerin kazandığı puanlar kazanım yapıldığı yıl içinde kullanılmaz ise yarısı bir soraki yıla aktarılır. Gold üyelerin kazandığı  puanların kullanım süresi ise iki yıldır. Gold üyelerin her yılın sonunda kazandığı puanlar aynı yıl içinde kullanılmaz ise  tamamı bir sonraki yıla aktarılır ve bir sonraki yıl içinde kullanım yapılmaması durumunda kullanılmayan puanlar sistemden çıkartılır. Bu kural 01 Ocak 2019 yılından sonra hayata geçmiştir. Bu zamana kadar kazanılan puanlar bu tarihten öncesinde bu işleme tabi olmayacaktır. Kazanılan puanların üzerine eklenecektir.

 

4.20. Marshall, Marshall ClubCARD üyelerine segmentlerine göre farklı kazanımlar uygulamaktadır. Aynı zamanda bu kazanımları istediği zaman değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

 

 

Üye Tipi

Kimler Başvurabilir

Puanların geçerlilik süresi

Hediye seçenekleri

Standart 

Üye

Üyelik sözleşmesi 

3.1.1 koşullarına göre 

herkes başvurabilir.

Bir yıl

Standart hediye seçenekleri

Silver Üye

Marshall Bölge Satış Ekibi referansı olanlar.

İki yılBir sonraki yıla 

kullanılmayan puanların 

yarısı

Segmente özel hediye seçenekleri

Gold Üye

Mesleki Yeterlilik Belgesi – İnşaatBoyacı (Seviye 3) tipi olan

İki yıl.  Bir sonraki yıla 

kullanılmayan puanların 

tamamı.

Segmente özel hediye seçenekleri

 

Tüm üyelik ve statü değişiklikleri için nihai karar münhasıran Marshall’a aittir. Üyenin yukarıdaki kriterleri sağlamasına rağmen, Marshall üyeliği ve / veya statü değişikliğini uygun görmeyebilir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Marshall Sitelerindeki her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, illüstrasyon, marka ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerindeki fikri mülkiyet hakkı MARSHALL’a aittir. Söz konusu fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki unsurların Marshall’ın açık izni olmaksızın başkaları veya üyeler tarafından her türlü kullanımı yasaktır. Marshall’ın fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde MARSHALL söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

 

6. MARSHALL CLUBCARD ÜYELİĞİ KAPSAMINDA PAYLAŞTIĞINIZ BİLGİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

6.1  Marshall ClubCARD üyelik sistemi olarak adlandırılan ve kullanıcılara Marshall’ın internet sitelerine erişim imkânı veren üyelik sistemine girilen tüm bilgilerin gizliliği bu Sözleşme maddeleri çerçevesinde teminat altına alınır.

 

6.2 Marshall ClubCARD üyelik sistemiyle  oluşturulan üyelikler Marshall’ın internet sitelerinde (www.marshallclubcard.com.tr ve www.marshallboya.com) ve bundan sonra yayına alacağı sitelerde gerektiğinde geçerli olacaktır.

 

6.3  Gizlilik Politikamız ve ilkelerimiz, bireysel haklarınızı garanti altına almaktadır. Bizimle bilgi paylaştığınızda (örneğin Marshall ClubCARD Üyelik kaydı oluşturduğunuzda) hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sizin için daha iyi hale getirerek size daha uygun arama sonuçları ve reklamlar gösterebilir, diğer kullanıcılarla bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir ve/veya diğer kişilerle daha hızlı ve daha kolay paylaşımda bulunmanızı sağlayabiliriz.

 

6.4 marshallclubcard.com.tr’yi ziyaret edebilmek ve/veya bu sitede belirtilen ürün/hizmetlerden faydalanmak için gerçekleştirdiğiniz Marshall ClubCARD üyelik başvurusu / kayıt işleminiz sırasında verdiğiniz bilgilerin doğruluklarının sorumluluğu Marshall ClubCARD üyesine aittir.  Marshall CLUBCARD üyeliğiniz kapsamında ürün/hizmetlerden faydalanabilmeniz için Marshall ve Marshall ClubCARD olarak sizlerle iletişim kurmak, çeşitli gönderiler yapabilmek ve siparişlerinizin tarafınıza ulaşmasını sağlamak için, ilgili mevzuat gereğince gerekli onayı vermeniz halinde ayrıca kampanya bilgilendirmeleri ve önerileri yapabilmek adına doğru bilgiler vermeniz tavsiye olunur. Aksi durumda yapılan bilgilendirmeler, gönderiler ve sipariş edilmiş ürünlerin sorumluluğu Marshall ve Marshall ClubCARD’a ait değildir. Bu sebepler ile doğru bilgi zorunluluğu aranmaktadır. Kullanıcılarımızın/üyelerimizin adı ve soyadının ve iletişim bilgi ve adreslerinin doğruluğu vasıtasıyla maddi veya manevi bir avantaj ve/veya hakka muktedir olabileceği durumlarda doğruluk şartı aranacak olup, bu hususta maksatlı veya maksatsız yanlış/eksik/hatalı bildirilmiş olan kişisel bilgilerden dolayı uğranacak hak kayıplarından kullanıcılarımız/üyelerimiz sorumlu olacaktır.

 

    6.5   Marshall siteleri başka sitelere link vermektedir. Gizlilik Politikasında belirtilen taahhütlersadece Marshall siteleri için geçerlidir. Bu hususta Marshall sitelerinden link ile erişilen sitelerde kullanıcı ve/veya Marshall CLUBCARD üyesinin uğrayabileceği zararlardan Marshall sorumlu değildir.

 

6.6. Üyelerin bilgileri ancak bu Sözleşme ve Sözleşmenin ekinde bulunan “Marshall CLUBCARD Üyeliği – Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” doğrultusunda işlenecek ve paylaşılacaktır. Aşağıdaki durumlar bu kuralın istinasını teşkil eder:

·         Üyenin izin vermesi durumunda, kişisel bilgileri talep eden müşterilerle, şirketlerle, kuruluşlarla veya Marshall’ın dışındaki kişilerle paylaşılabilir. Hassas kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için kaydolarak izin verilmesi talep edilecektir.

·         Yasal nedenlerle, aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğunun tespiti halinde Marshall, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya Marshall dışındaki kişilerle ve/veya kuruluşlarla paylaşabilir:

o   Geçerli yasaları, düzenlemeleri, yasal süreci veya zorunlu resmi talepleri karşılamak,

o   Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli hizmet şartlarını uygulamak,

o   Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek,

o   Marshall’ın, kullanıcılarının veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde korumak.

6.7.      Marshall, toplu hale getirilmiş, kişisel olarak tanımlanamaz bilgileri (anonimleştirilmiş verileri) herkese açık olarak ve ortaklarıyla paylaşabilir. Örneğin, hizmetlerin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla, bu bilgiler herkese açık olarak paylaşılabilir. Marshall başka bir şirketle birleşme, şirket satın alma veya varlık satma faaliyetinde bulunursa, kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya devam eder ve kişisel bilgiler devredilmeden ya da farklı bir gizlilik politikasına tabi olmaya başlamadan önce, bu durumdan etkilenecek kullanıcılara bildirimde bulunulur.

 

6.8.       Kullanıcının sisteme girdiği Marshall ClubCARD üyelik bilgilerine kullanıcının kendisi ve kullanıcının rızası dâhilinde Marshall ClubCARD müşteri hizmetleri yetkilisi ulaşabilir ve bu bilgilerde değişiklik yapabilir. Bir başka üyenin (kullanıcı izin vermediği sürece) kullanıcı ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir


6.9.      Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme:

Hizmetler, üye tarafından her kullanıldığında, kişisel bilgilere erişilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilgiler yanlışsa, bunların hızlı bir şekilde güncellenmesi veya silinmesi için (Bunların işletmeyle ilgili geçerli bir amaç veya hukuki amaçlar nedeniyle saklanması gerekmiyorsa) Marshall gereken tedbirleri alacaktır.  

 

Kişisel bilgiler güncellenirken, üyenin isteğini yerine getirebilmek için önce üyeden kimlik bilgilerini doğrulaması istenecektir. Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren (Örneğin, yeni bir sistem geliştirmek veya mevcut kullanımı önemli biçimde değiştirmek gibi), başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan (Örneğin, yedek teyplerde bulunan bilgilerle ilgili) istekler reddedilebilir

 

Bilgilere erişme ve bunları düzeltme olanağı sunulduğunda, orantısız düzeyde çaba gerektirenler hariç, bu ücretsiz gerçekleştirilir. Hizmetler, kazayla veya kötü amaçla yapılan tahribatlardan koruyacak şekilde yönetilecektir.

 

 

 

 

6.10.      Bilgi Güvenliği:

Saklanılan bilgilere yetkisiz erişimden veya bunların yetkisiz olarak değiştirilmesinden, ifşa edilmesinden veya imha edilmesinden korumak için Marshall gerekli tedbirleri alacaktır. Özellikle:

§   www.marshallclubcard.com.tr hizmetlerinin SSL kullanılmak suretiyle şifrelenir.

§  Sistemlere yetkisiz erişime karşı koruma sağlamak için, fiziksel güvenlik tedbirleri dahilolmak üzere bilgi toplama, depolama ve işleme uygulamaları ve prosedürleri gözden geçirilir,

§  Kişisel bilgilere erişimi, bu bilgileri Marshall için işlemek üzere bilmesi gereken, gizlilikle ilgili sözleşmeyle sağlanan çok sıkı yükümlülüklere tabi olan ve bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri durumunda disiplin cezası alabilecek veya anlaşmaları feshedilebilecek Marshall çalışanları, alt yükleniciler ve aracılarla sınırlanır.

 

6.11.     Geçerlilik kapsamı: 

Gizlilik Politikası, Marshall ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Ancak arama sonuçlarında üyeye gösterilebilen ürünler ya da siteler, Marshall hizmetlerini içerebilen siteler veya hizmetlerden bağlantı verilen diğer siteler dahil olmak üzere diğer şirketler ve bireyler tarafından sunulan hizmetler için geçerli değildir. Gizlilik Politikası, hizmetlere reklam veren ve ilgili reklamlar sunmak için çerezler, piksel etiketler, mobil uygulamalar ve diğer teknolojileri kullanan diğer şirketler ve kuruluşların bilgi uygulamalarını kapsamaz.

 

6.12.     Yürütme: 

Marshall, Gizlilik Politikasına uyulup uyulmadığını düzenli olarak inceler.  Yazılı resmi şikâyetler alındığında, durumu takip etmek için şikâyette bulunan kişiyle bağlantı kurarız. Kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili olarak doğrudan çözemediğimiz tüm şikâyetleri çözüme kavuşturmak için, yerel veri koruma yetkilileri de dahil olmak üzere uygun denetim yetkililerinden destek alınır.

 

6.13.     Değişiklikler: 

Gizlilik Politikası zaman içerisinde değişebilir. Üyenin açık izni alınmadan bu Gizlilik Politikası kapsamındaki haklarda kısıtlama yapılamaz. Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, internet sitesinde yayınlanır ve esaslı değişikliklerde daha dikkat çekici bir bildirim (Belirli hizmetler için Gizlilik Politikası değişikliklerine ilişkin mobil bilgilendirme ile kısa mesaj (sms) ve e-posta bildirimi gibi) sağlanır.

 

6.14.     Marshall ClubCARD üyelik iptali için web sitesinde tanımlı e-mail adresine veya Çağrı Merkezine başvurabilir. Marshall ClubCARD, bülten üyeliklerinden de münferit olarak çıkma hakkına veya Marshall ClubCARD üyeliğinizi iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik iptalini müteakip, Marshall ClubCARD üyelik sistemine kayıtlı olan tüm bilgilerin kaldırılacaktır.

 

6.15.      Marshall, Sözleşme’de belirtilmiş olan veri koruması ve Gizlilik Politikası’na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, kendisi dışında meydana gelebilecek korsan yazılım, casusluk programları gibi nedenlerle kişisel verilerin elde edilmesi ya da kullanılmasından sorumlu değildir.

 

7.  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ – ÖZEL ÜRÜN TANITIMI

 

7.1.         Üye,  Marshall Clubcard Üyelik işlemleri kapsamında bildirdiği telefon numarasına ve e – posta adresine Marshall tarafından ve Marshall’ın işbirliği yaptığı çağrı merkezi, ajans, danışmanlık şirketi (aracı hizmet sağlayıcı) tarafından Marshall adına, Marshall markasının, şirketinin, hizmetlerin ve ürünlerin tanıtılması / pazarlanması amacıyla, Marshall hizmetleri ve ürünleri, hizmetler ve ürünler ile ilgili kampanyalar, promosyonlar, indirimler, reklamlar, çekilişler, kazandığı hediyeler ile avantajlar, Marshall markası, şirketi, ürünleri, hizmetleri ile ilgili memnuniyet anketleri, doğum günü ve yılbaşı tebrikleri gibi ticari elektronik iletilerin gönderilmesini kabul eder.

 

7.2.        

Üye, dilediğiniz zaman, hiçbir sebep belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddetme hakkına sahiptir. Üye ret bildirimlerini destek@marshallclubcard.com.tr e-posta adresimize, 444 88 00 telefon numaramızı arayarak veya sms ile[NŞ1]  (…..) ‘ye iletebilir.

 

7.3.        Marshall Siteleri kullanıcısı ya da Marshall ClubCARD üyesi işbu Sözleşme’nin koşullarını ihlal ettiği takdirde ortaya çıkan anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla giderilmeye çalışılır. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülememesi halinde yetkili yargılama merci İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri olacaktır. Taraflar aralarında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, kullanıcı/üyenin MARSHALL’a sağlamış/bildirmiş olduğu Marshall sitelerindeki bilgilerin, Marshall ClubCARD üyelik bilgilerinin, Marshall tarafından tutulmuş bilgisayar ve elektronik kayıtlar ile diğer kayıtların, Marshall’a gönderilmiş olan faks ya da sair belgenin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK’nın 193. Maddesi gereğince delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

 

7.4.        Üyeler soru ve talimatların için 444 88 00 numaralı telefondan 1’i tuşlayarak da Marshall’a ulaşabilirler. destek@marshallclubcard.com.tr e-posta adresinden de Marshall ile irtibat kurabilir.

 

 


 [NŞ1]Nedim bey sms ile hangi numaradan iletişim kurabilir. Eklemeyi yapınız lütfen.