MARSHALL CLUBCARD ÜYELİĞİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

Marshall CLUBCARD Müşteri Ödüllendirme Programı kapsamında şirketimizle ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, adres bilgileri, e - mail adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız.

 

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuatı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma zarureti bulunmaktadır.

 

Buna göre, kişisel verileriniz;

 

·         Marshall CLUBCARD üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve üyelik sözleşmenizin kurulması,

 

·         Marshall CLUBCARD üyelik sözleşmesi gereğince yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin siparişlerinizin tarafınıza ulaşmasını sağlamak),

 

·         Marshall CLUBCARD programımız kapsamında size sunulan ürünlerden, hizmetlerden, özel kampanyalardan ve avantajlardan faydalanmanız için şirketimiz tarafından gerekli işlemlerin yapılması,

 

·         Gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinizin Marshall CLUBCARD programları kapsamındaki kampanyalardan, ürünlerden ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için anlaşmalar yaptığımız 3. kişilere / kurumlara / şirketlere aktarılması,

 

·         Tarafınıza verilerin hizmetlerin takibi, kayıt altına alınması, raporlanması ve Hollanda’daki merkez ofisimize aktarılması,

 

·         Marshall CLUBCARD kapsamında yeni hizmetlerin geliştirilmesi (örneğin üyeye özel daha uygun haber içerikleri, arama sonuçları, ürünler, reklamlar, fırsatlar sunmak), kampanya çalışmaların yapılabilmesi, hizmet süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 

·         Verilen ve verilecek hizmetler (örneğin hizmetlerle ile ilgili değişiklikler, geliştirmeler) hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle telefon veya e-mail yoluyla iletişim kurulabilmesi,

 

·         Çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinin (örneğin ürün tanıtımlarının) yürütülmesi,

 

·         Telefon numaranıza SMS göndermek, arama yapmak veya e – posta adresinize posta göndermek suretiyle tarafınıza reklam içerikli ileti yönlendirmek ve sizi bu şekilde örneğin pazarlama faaliyetlerimiz, ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek,

 

·         Sizi daha yakından tanımak, ihtiyaçlarınız ve tercihleriniz doğrultusunda size hizmetler sunabilmek, hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve sizi ihtiyaçlarınız ve tercihleriniz doğrultusunda yönlendirmek için, kişisel verilerinizin Marshall’a ve 3. kişilere ait internet sitelerinde çerezler, internet tarayıcısı, piksel etiketleri, sabit diskiniz, internet protokolü adresi gibi farklı teknoloji kanallarıyla da verilerinizin (kaydedilen gezinme geçmişiniz, örneğin hangi arama motorlarının, web sitelerinin tarafınızdan ziyaret edildiğinin, tarafınızdan hangi hediyelerin sipariş verildiğinin, hangi etkinlikler için katılım kaydı bıraktığınız dahil) elde edilmesi ve işlenmesi,

 

·         Marshall ve Marshall CLUBCARD ürünler ve hizmetler ile ilgili her türlü şikayetlerinin takibi, sonuçlanması, raporlanması ve Hollanda’daki merkez ofisimize aktarılması,

 

·         Marshall CLUBCARD internet sitemizdeki kişisel verilerinizin ziyaret ettiğiniz Marshall’ın diğer internet sitelerindeki kişisel bilgiler ile birleştirilmesi

 

ve benzeri amaçlarla işlenmektedir.

 

Yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verileriniz Marshall CLUBCARD üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi nedenleriyle ve rızanıza dayanarak üyelik kayıt formunda ve üyelik süresince bizzat tarafınızdan ve çerez, internet tarayıcısı, piksel etiketleri, sabit diskiniz, internet protokolü adresi gibi farklı kanallardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir ve işlenmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda yukarıda belirtilen amaçlarla, Marshall CLUBCARD programları kapsamındaki kampanyalardan, ürünlerden ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için anlaşmalar yaptığımız  3. kişiler / kurumlar / şirketler gibi özel hukuk kişilere, kamu kurumlarına ve yurtiçinde ve yurtdışında bulunan ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılabilecektir.

 

KVKK kapsamında alınan kişisel verileriniz üyeliğiniz süresince muhafaza edilecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak,

 

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi (Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Dilovası Organize San. Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası / Kocaeli / Türkiye) adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu bilgilendirme metnini okuyup anladığımı ve bu bilgilendirme metninde verilen bilgiler doğrultusunda kanuni mecburiyet ve Marshall CLUBCARD üyelik sözleşmenin ifası dışındaki amaçlarla alınan kişisel verilerimin işlenmesine ve yurtiçinde ve yurtdışında belirtilen 3. kişilere / kurumlara aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.